Strengere krav til norske veitunneler

Et EU-direktiv som er ventet over nyttår, vil inneholde strengerekrav til sikkerheten i norske veitunneler.