Kommunene og Akademikerne ble enige

Kommunenes Sentralforbund (KS) kom ved 4-tiden natt til 1. mai tilenighet med Akademikerne om forslag til ny tariffavtale.