Foreslår å tillate hypnose i straffesaker

Justisminister Odd Einar Dørum (V) foreslår å oppheve forbudet mot hypnose i straffesaker.