NSB med utstrakt info mot staten og fylkene

NSB har innledet en utstrakt informasjonsvirksomhet for å klargjøre sitt syn på at det trengs offentlig støtte for å opprettholde nattogene i Sør-Norge.