Handel med kvinner vil øke i Norge

Menneskehandel — og da særlig handel med kvinner - er et alvorlig internasjonalt problem som trolig vil øke i Norge. Omfanget av denne aktiviteten er foreløpig ikke kartlagt i tilstrekkelig grad.