Norge tapte kampen om vitamin-Corn Flakes

EFTA-domstolen bestemte fredag at Norge bryter EØS-avtalen ved å nekte salg og import av Corn Flakes beriket med jern og vitaminer.