Påskenøtter sperrer nødmeldinger

At konkurransekåte nordmenn slår feil nummer når de griper telefonen for å vinne NRKs påskenøtter er kanskje ikke så rart. Problemet er bare at de sperrer Hovedredningssentralens nødnummer.