Vil frede Skagerrak-torsken mot hobbyfiske

Torsken langs Skagerrak-kysten vurderes fredet for å redde bestanden i området. Det kan bety at både hobbyfiskere og yrkesfiskere må gi avkall på torskefisket.