Asker leier ut og tilbake avløpsnett fra amerikanere

Asker kommune regner med å tjene store beløp på å leie ut vann— og avløpsnettet til en amerikansk bank, for så å leie nettet tilbake igjen kostnadsfritt.