Styret i Luftfartsverket vil utsette flyttesaken

Sola kommune, flyselskapene og tillitsvalgte reagerer mot at styreti Luftfartsverket har planer om å flytte den regionale luftfarts-administrasjonen. Men styret vil ikke ta en forhastet avgjørelse ispørsmålet om å flytte fra Sola til Bergen.