HV-oppvask etter Baneheia-saken

Baneheia-saken setter Heimevernet i dårlig lys. Nå vil HV-ledelsen gå 80.000 soldater nærmere etter i sømmene.