Forsvaret mangler fire milliarder

Forsvaret må være forberedt på å kutte ytterligere i både bemanning og forsvarsstruktur.