Færre fikk toppskatt i 1999

I 1999 sank andelen toppskattytere med 70.000 personer til i underkant av 848.000 personer.Det er første gang dette skjer på 1990-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.