- Sykelønn snart moden for kutting

Verken SV-leder Kristin Halvorsen eller Frp-formann Carl I. Hagenhar tror på at det er mulig å inkludere flere trygdede ogyrkeshemmede i arbeidslivet og samtidig redusere sykefraværet med20 prosent.