Per-Kristian Foss bruker nødutgangen

Finansminister Per-Kristian Foss kjører ikke så stramt som han hevder, men smører budsjettet med oljepenger.