Mange mener at eldre kommuneansatte diskrimineres

Over 60 prosent av de kommunalt ansatte mener at de over 50 år diskrimineres i det kommunale arbeidslivet.