Fortsatt forbud mot alkoholreklame

EU-dommen som gjelder det svenske alkoholforbudet trenger ikke få konsekvenser for det norske, ifølge Sosial— og helsedepartementet.