Trolig ikke munn- og klovsyke i Finland

Det er lite som tyder på at munn— og klovsykesmitten er kommet tilFinland, sier finske landbruksmyndigheter.