Ap frykter økt ledighet og fortsatt høy rente

Bondevik-regjeringen sitter stille og legger skylden på absoluttalle andre når rentene stiger og arbeidsledigheten øker, menerArbeiderpartiets parlamentariske leder Jens Stoltenberg.