Kirke i beredskap

Den katolske kirken i Norge vil snart ha klar en handlingsplan som kan forebygge, eventuelt også avdekke, seksuelle overgrep blant geistlige eller folk med tillitsverv i kirken.