- Lykke til som bondehøvding

Norges Bondelags nye leder, Bjarne A. Undheim fra Time, har allerede har rukket å irritere landbruksminister Lars Sponheim med en humoristisk hentydning til konsesjons-farsen i Lillesand.