Amerikanske familier i Norge har høyest inntekt

Det er forskjell på innvandrere. De som er flyttet til Norge fra land som USA og Australia har langt høyere inntekt enn innvandrere fra land i Øst-Europa.