Kronprinsens tale under regjeringens middag fredag kveld:

Deres Kongelige Høyheter,Ærede gjester,Kjære vertskap,