- Journalister bør straffes med bøter eller sparkes

— Journalister som begår overgrep mot personer under kriser ellerulykker bør få bøter eller sparken, mener Ada Sofie Austegard, mortil Stine Sofie som ble drept i Baneheia.