Gallerieier dømt til fengsel for kopiering av kunst