SV-ja til røykeforbud

SV kommer til å støtte regjeringens forslag om å innføre totalt røykeforbud på alle landets serveringssteder fra 1. januar 2004.