Setter krokfot på sjøfolkene

Vestlandets kamp for bedre rammevilkår for rederiene, får liten støtte fra skatteutvalget.