Taus om passasjerstatistikk

Jernbaneverket får ikke gode nok trafikktall fra NSB, og klager til samferdselsminister Torild Skogsholm (V).