– Samer blir ikke forstått av legen

Samiske pasienter opplever stadig oftere kommunikasjonsproblemer. Et økende antall utenlandske leger kommuniserer verken på norsk eller samisk, og kjenner ikke til norske systemer.