Flyktet fra hjemlandet - UDI krever umulige papirer

Kurderen Hamid Ibrahim (25) blir sendt til syriske myndigheter for å få pass i Norge, selv om han har opphold.