Tipsflom kan føre til nye metanolpågripelser

Politiet utelukker ikke nye pågripelser i den omfattende metanolsaken. En jevn strøm av tips den siste uken styrker etterforskningen.