Ingen omkamp om salget av Østre Bolærne

Forsvarsdepartementet vil ikke omgjøre salget av øya Østre Bolærne i Vestfold. Trossamfunnet Smiths Venner vant anbudskonkurransen foran fylkeskommunen, og den politiske ledelsen i FD ser ingen grunn til å gripe inn så lenge kjøper overholder forpliktelsene som er knyttet til salget.