Sjøforklaring i Norge etter «Rocknes»-forliset

Jebsen Management AS har underrettet norske sjøfartsmyndigheter om at rederiet ønsker sjøforklaring i Norge etter «Rocknes»-forliset.