Bank inngikk millionforlik med ransdømt

Til tross for at ransmannen ble dømt til å tilbakebetale 2,4 millioner kroner fra et bankran i Drammen i 1995, valgte Nordea å inngå et forlik for å få tilbake en brøkdel av ranspengene.