Vil ha spillemonopolet utsatt

Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) slutter seg til rekken av protestanter mot at Norsk Tipping skal få monopol på spilleautomater.