Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom staten og de tre arbeidstakerorganisasjonene LO, YS og UHO. Akademikerne fortsetter forhandlingene.