Kjøkkenpersonalet var smittekilden for salmonella

Personalet på storkjøkkenet var smittekilden i salmonellaepidemien på Sørlandet sykehus i Kristiansand, ifølge Mattilsynet.