Avslo å møte atomminister

Utenriksdepartemenet i Oslo sa i 1997 neitil å møte en russisk minister som ville drøfte atomproblemene iRussland.