Blir ikke bedre tider før i 2010

Det blir ikke bedre tider før 2010, heller ikke i Norge, tror makroøkonomene i DnB NOR.