Rapport: -Privatisering kan svekke eldreomsorg

Privat drift av sykehjem kan true kvaliteten og de ansattes interesser. Slik konkluderer en rapport utarbeidet for Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse— og Sosialforbund.