Sponheim vil få ned bilbruken i Bergen

Fylkesmann Lars Sponheim er bekymret over at økende bilbruk fører til stadig mer luftforurensning i Bergen.