Is og kulde gjør oljeoppsamling vanskelig

Mye av oljen som lekket fra konteinerskipet Godafoss, har festet seg til iskanter langs Vestfold-kysten. Det gjør at den er nærmest umulig å renske opp.