Høyesterett gir SRØ status som rettslig part

Høyesterett avgjorde mandag at aksjonsgruppa Stopp Regionfelt Østlandet (SRØ) har status som rettslig part i skytefeltsaken.