Søt og usunn auke i kosthaldet

Kvart år et vi om lag 41 kilo sukker. Sukker fører ikkje til type 1 diabetes, meiner Norges diabetesforbund.