Barnevernet får kritikk for ikke å følge opp barna

Barnevernet svikter barna i 40 av 44 kommuner, går det fram av Statens Helsetilsyns tilsynsmelding for 2011.