Milliardutgifter på anbudskonkurranse

Stat og kommuner bruker årlig mellom 30 og 45 milliarder kroner på feilslåtte bestillinger av varer og tjenester i forbindelse med offentlige anbudskonkurranser, ifølge ny rapport.