• Ap mener at det viktigste i alkoholpolitikken ikke er et felles klokkeslett for skjenkestopp. Illustrasjonsfoto Anders Minge

Fortsatt skjenking til klokken 03

Det vil fortsatt være mulig for de kommunene som ønsker det, å tillate skjenking av alkohol til klokken 03.