Forteller om pengejuks og frykt i SOS Rasisme

Bård Frantzen, som tidligere jobbet og var tillitsvalgt i SOS Rasisme, beskriver en fryktkultur og forteller om hvordan bankkontoer ble tømt og regnskaper ble brent.