Økning i vanskelige leteaksjoner etter suicidale

Hovedredningssentralen for Sør-Norge har registrert en betydelig økning av suicidale personer som ikke ønsker å bli funnet når leteaksjoner settes i verk.