- Intet kan hindre innføring av prikkbelastning

Prikkbelastning av førerkort blir innført innen 1. januar 2004. Samferdselsdepartementet avviser at den nye forskriften vil føre til ulovlig dobbeltstraff.